Yeni Madencilik Modeli Yolda

Hayatımız Maden Çalıştayı’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, maden ihracatında 15-20 milyar dolarlık ihracatın hedef olarak belirlendiğini ve bunun hayal olmadığını ifade etti. Türkiye’de oluşmaya başlayan teknolojik bilgi ve birikimin, madencilik sektöründe arzu edilen dönüşümün gerçekleşmesinde önemli rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye ham madde üretip satan değil, ileri teknoloji ile dünya pazarında katma değeri yüksek ürünler üreten, söz sahibi bir ülke noktasına gelecek.
“Türkiye’nin maden çeşitliliğini göz önüne aldığımızda, dünya üzerinde bulunan 90 çeşit madenin 77 tanesinin Türkiye’de olduğunu görüyoruz.  Bazı madenlerimizde rezerv açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumundayız. Ancak önemli olan bu rezervlerimizi işleyerek, sürdürülebilir bir sistemde katma değerli ürünler haline getirebilmek.” Şeklinde konuşan Albayrak, Türkiye’nin bu konuda dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geleceğini ifade etti.

Ülkemizin kaynakları artık ülkemizde işlenecek.
İşlenmesi için yurt dışına gönderilen ve yüksek fiyatlarla ürün olarak geri dönen ekosistemimizin dışına çıkılacak ve yeni ihale ve işletme modeli yılsonu itibari ile hayata geçirilecek.  Stratejik ve nadir bulunan, katma değeri yüksek, ithalata bağımlı olduğumuz alanlardaki birçok maden Türkiye’de işlenecek.

Maden Güvenliği Kurumu madenlerimizdeki güvenliği sağlayacak.
Bakan Albayrak, madencilik sektöründe en önemli konunun güvenlik olduğunu ve bunun için de Maden Güvenliği Kurumu’nu hayata geçireceklerini ifade etti.

Maden Güvenliği Kurumu, maden sahalarında uygulanacak en temel güvenlik süreçlerini belirleyerek, güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, sağlık ve güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması, meslek hastalıklarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi konularda uluslararası standartlarda uygulamaları hayata geçirecek.

Albayrak iş ve işçi güvenliği konusunda sıfır tolerans olması gerektiğinin altını çizerek, yapılacak bir hatanın sadece işletmeyi, işletme sahibini, yöneticisini değil bütün sektörü olumsuz yönde etkilediğini söyledi. 

 
BASIN BÜLTENLERİ SAYFASINA GERİ DÖN