Maden Sahaları İhale Yönetmeliği ve Maden Yönetmeliği Yayınlandı

21 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de 1985 tarihli Maden Kanunu’nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları, beraberinde de maden sahalarının ihale yönetmeliğine ilişkin uygulama usul ve esasları yayınlandı.
 
Yayınlanan bu yönetmelikler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hüküm ve tasarrufu altında olan ve devletin mülkiyetinde bulunan maden kaynaklarının ülke yararına uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi için gerçek ve tüzel kişilere Bakanlık tarafından belli süre ile hak verilmesinin ve maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesinin düzenlenmesini amaçlıyor.
 
İlgili yönetmelikleri ve eklerini görüntülemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Maden Yönetmeliği İçin;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921-1.htm

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği İçin;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921-2.htm

 
BASIN BÜLTENLERİ SAYFASINA GERİ DÖN