Maden Raporlama Komisyonu Yolda

Türkiye’nin maden kaynakları ve rezervleri artık bir komisyon tarafından raporlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) kurulmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Türkiye’de madenciliğin geliştirilmesini ve madenlerden elde edilen üretimin verimliliğinin arttırılmasını hedefleyen yönetmelikçe kurulan UMREK, Türkiye’deki maden kaynak ve rezerv bilgilerinin oluşturulması, raporlanması ve kriterlerin belirlenmesi görevlerini yerine getirecek. 
 
Madenlerin aranması, araştırılması, üretilmesi ile ilgili açık, güvenilir, uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgileri oluşturulacak ve bunlar ile ilgili raporlama standartları ve kriterleri komisyon tarafından belirlenecek. Komisyon ayrıca ilgili konularda eğitim verme, sertifikalandırma, sicil kayıtları tutma, denetleme, ihtar verme ve belgeleri iptal etme gibi sorumlulukları üstlenecek.
 
Üyeleri Enerji ve Tabii Kaynakla Bakanlığı tarafından belirlenecek olan komisyon, uluslar arası benzer kuruluşlara üye olabilecek veya bunlarla iş birliği yapabilecek. Buna ek olarak görev alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunma ve bu faaliyetlerle ilgili düzenlemeleri yapma ve yayımlama gibi çalışmaları da yürütecek.
 
 
BASIN BÜLTENLERİ SAYFASINA GERİ DÖN