KOSGEB Maden Türkiye Fuarı'nı Destekliyor!

Yurt İçi Fuar Desteği Kapsamında İşletmelerin;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine yayımlanan ‘’Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliği’’nde yer alan fuarlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına, katılımlarına destek verilir.

Bir fuarda organizatöre tarafından bir önceki fuarda kullandırılan toplam net stand alanının azami %50’si destek kapsamına alınırken, ilk defa düzenlenecek olan fuarlarda ise, 2500 m2 ‘yi geçmeyecek şekilde organizatör kuruluş tarafından beyan edilen toplam net stand alanının azami %50’si destek kapsamına alınır. (!)

Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m2'dir.
BASIN BÜLTENLERİ SAYFASINA GERİ DÖN