17. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Himayelerinde

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde gerçekleşecek olan IMPS’22 15-17 Aralık 2022 tarihleri arasında Tüyap Palas’ta sektör temsilcilerini bir araya getirecek.
İlki 1986 yılında gerçekleştirilmiş ve o tarihten bu yana iki yılda bir Türkiye'nin tanınmış 5 üniversitesi tarafından sırayla düzenlenmekte olan Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu bu yıl  İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı ve Tüyap iş birliğinde gerçekleştirilecek.
Cevher Hazırlamaya Dair Tüm Süreçler Sempozyumda Ele Alınacak
Sempozyumdaki oturumlar cevher karakterizasyonu, analitik teknikler, boyut küçültme ve sınıflandırma, fiziksel-fizikokimyasal-kimyasal süreçler, atık bertarafı ve yönetimi, geri dönüşüm, ikincil geri kazanım, otomasyon, modelleme, simülasyon ve diğer bağlantılı alanlar ile ilgili araştırma konularını içerecek.
Sempozyum, alanında uzman seçkin mühendis ve bilim insanlarının yanı sıra önde gelen üretici ve temsilcilerini bir araya getirerek bilimsel ve teknik gelişmeleri ve yenilikleri farklı platformlarda tartışmaya sunacak. Günümüzde madencilik endüstrileri sürekli artan üretim maliyetleri ve işlenmesi zor karmaşık cevherler ile karşı karşıya olduğundan, sempozyum çok daha verimli süreçlerin geliştirilmesi, sürdürülebilir operasyonlar, kaynakların etkin kullanımı, teknik ve bilimsel gereksinimlerin tartışıldığı bir ortam sağlayacak.
 
Fuar ve Sempozyumun Sinerjisi Sektöre Yol Gösterecek
Maden sektörünün en önemli fuarı, Maden Türkiye bu yıl ilk kez Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu ile eş zamanlı olarak Tüyap Palas’ı da içinde bulunduran Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde organize edilecek.
Maden sektöründe hizmet veren tüm firmalar ve sektör temsilcileri madenlerin bulunması, çıkarılması, işlenmesi süreçlerinde ihtiyaç duydukları tüm makine, ekipman, hizmet ve bilgiyi iki büyük organizasyonun bir arada gerçekleştirileceği bu platformda bulacak.
BASIN BÜLTENLERİ SAYFASINA GERİ DÖN